خدمات

 • استفاده از متریال مناسب و با کیفیت
 • تولید لیبل در شکل ها و سایزهای مختلف
 • تضمین در انجام درست تولید لیبل
 • استفاده از تجهیزات به روز چاپ
 • آتلیه طراحی تخصصی لیبل
 • زمانبندی تحویل تولید
 • قالب سازی
 • تولید رول لیبل در اندازه های متنوع
 • بسته بندی با کیفیت بالا
 • سرعت تولید بالا
 • استانداردهای بین المللی ایزو
 • حمل
 • 1.
  سرعت
 • 3.
  کیفیت
 • 2.
  24/7
 • 4.
  تحویل به موقع