محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران


شرکت کاج سبز, میزبان شما در نمایشگاه چاپ و بسته بندی | بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته سال ۱۴۰۰
۹ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۰
جمعه تا دوشنبه
زمان بازدید ۱۰ صبح الی ۶ عصر
Hall 38
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Comments are disabled.