خدمات مشتریان


شرکت چاپ کاج سبز با استفاده از روش های روز دنیا خود را در مسیر دوستدار محیط زیست قرار داده، از اینرو استانداردهای ایزو(ISO) در محیط زیست را در سیستم های خود طراحی و نهادینه نموده است.
شرکت چاپ لیبل کاج سبز با احداث کارخانه دیگری در راستای تولید مواد اولیه خود توانسته این مسیر مهم را هرچه بهتر ایجاد و طی نماید.
کاج سبز، برچسب همیشه سبز

Comments are disabled.